Forum

Popis svih foruma u sustavu nalazi se na kartici Forumi. Oni su prikazani u obliku kartice s podacima u kojoj se nalaze naslov i opis foruma, informacije o statusu (moderiran, zaključan, vidljiv), te gumbi putem kojih se otvaraju dijalozi za uređivanje i brisanje foruma, kao i okvir s dodatnim informacijama o forumu (pripadnost grupi, broj tema i poruka u forumu).

Kreiranje foruma

Na alatnoj traci tablice s podacima nalazi se gumb Kreiranje novog foruma (lijevo dolje u prikazu). Klikom na njega otvara se dijalog za kreiranje novog foruma. U dijalogu je potrebno upisati naslov i opis foruma, te odabrati grupu kojoj će on pripadati. Popunjavanje svih polja je obavezno.
Video 1.1: Kreiranje foruma