Funkcije

Logovi

Na kartici Logovi nalazi se tablica sa zabilješkama podataka o svim akcijama koje su izvršene u sustavu. Tablica je podijeljena na sljedeće stupce:
  • Vrsta loga – ovdje je prikazana vrsta loga, odnosno, ikonom je pokazano da li je riječ o akciji, sigurnosnoj poruci, klijentskoj grešci ili serverskoj grešci
  • Datum – datum kada je izvršena akcija ili kada je greška u sustavu zabilježena
  • Poruka – opis akcije koja je izvršena ili greške koja se dogodila
  • Korisnik – ime korisnika koji je izvršio akciju ili uzrokovao grešku u sustavu
  • Objekt – element u sustavu unutar kojeg se vršila akcija i/ili dogodila greška
  • IP – adresa računala s koje se korisnik uključio u sustav
  • Jezik – jezik prikaza
  • Detalji – dodatni podaci koji administratoru mogu pomoći u ustanovljavanju podrijetla akcije ili greške i stanja koje je prethodilo određenoj akciji ili grešci

Pretraživanje

Zabilješke ili logovi o akcijama ili greškama mogu se pretraživati. Pretraga se vrši putem dijaloga koji se otvara odabirom gumba na krajnje lijevoj strani alatne trake tablice s podacima. Ovaj pretraživač sadrži kriterije preko kojih je moguće vrlo detaljno pretraživati logove.