Galerije

Slika 1.1: Pregled galerija slika
Kartica Galerije sadrži popis svih galerija koje su pohranjene u sustavu. Galerije se na prikazu unutar kartice nalaze u tablici s podacima (vidi sliku 1.1).

Tablica ima sljedeće oznake stupaca:    
  • ID - broj koji jedinstveno označava galeriju (ne postoje dva istovjetna ID broja)
  • Naslov galerije -  odabrani naziv galerije 
  • Opis galerije - kratak opis galerije koji nije obavezan  
  • Kreator - ime osobe koja je kreirala galeriju  
  • Vrijeme zadnje promjene - ovdje je prikazan trenutak u kojem je izvršena zadnja promjena u galeriji
Postoje i oznake u redovima tablice koje nisu imenovane na vrhovima stupaca. To su:
  • Gumb  „Uređivanje galerije“ - klikom na gumb otvara se izbornik za uređivanje galerije 
  • Gumb  “Brisanje galerije“ - klikom na gumb galerija se briše iz sustava, ali sadržaj iz nje ostaje u sustavu

Napomena

  • Galerija se pridodaje članku putem izbornika Galerija, koja se nalazi u modulu Članci.
  • Tablica s podacima može sadržavati više galerija istog imena. Galerije se razlikuju po vrijednosti koja je zabilježena u stupcu ID u tablici s podacima, a taj broj je jedinstven za svaki zapis (galeriju).