Grupe anketa

Popis svih grupa anketa u sustavu nalazi se na kartici Grupe anketa. Prikazane su u obliku tablice s podacima i svaka od njih u svojem opisu imaj svoj jedinstveni ID, ime i broj pripadajućih anketa. Unutar tablice se nalaze i gumbi za rukovanje grupama i njihovo uređivanje.

Kreiranje nove grupe anketa 

Nova grupa anketa se kreira kroz dijalog koji se otvara klikom na gumb Kreiranje nove grupe anketa, koji se nalazi na alatnoj traci tablice (lijevo dolje u prikazu). U dijalog je potrebno unijeti željeno ime grupe anketa.(Vidi video 2.1: Grupe anketa)

Uređivanje grupe anketa 

Klikom na gumb Promijeni otvara se dijalog unutar kojeg je moguće promijeniti ime grupe anketa. Taj gumb se nalazi u retku svake grupe anketa. Promjena se potvrđuje klikom na gumb s zelenom kvačicom. (Vidi video 2.1: Grupe anketa)

Brisanje grupe anketa

Grupa anketa briše se odabirom gumba Obriši koji se u tablici s podacima nalazi u retku svake grupe. Brisanje je potrebno potvrditi u dijalogu koji se otvara klikom na gumb Obriši, a potvrda se vrši klikom na gumb za potvrdu.