Grupe foruma

Svaki forum u sustavu potrebno je smjestiti u odgovarajuću grupu foruma. Popis postojećih grupa u sustavu nalazi se na kartici Grupe foruma. Popis je prikazan u obliku tablice s podacima u kojoj se nalaze informacije o naslovu grupe kao i gumbi za rukovanje grupama foruma i njihovo uređivanje. 

Kreiranje grupe foruma 

Nova grupa foruma kreira se putem dijaloga koji se otvara klikom na gumb Kreiranje nove grupe foruma, a koji se nalazi na traci s alatima tabele s podacima (lijevo dolje u prikazu).
U dijalogu za kreiranje potrebno je unijeti naslov grupe foruma. Nakon što se u tom dijalogu potvrdi kreiranje nove grupe foruma, ona postaje vidljiva u tablici s podacima.   
Video 1.1: Kreiranje grupe foruma