Grupe usluga

Radi preglednosti i drugih pogodnosti u radu, usluge je moguće razvrstati po grupama. Popis grupa usluga, kao i opcije za uređivanje postojećih i dodavanje novih grupa usluga, nalazi se na kartici Grupe usluga. Svaka grupa ima određen naziv i minimalan, odnosno maksimalan broj usluga koje mogu biti svrstane u nju.  

Kreiranje grupe usluga

Nova grupa usluga kreira se odabirom gumba Kreiranje grupe koji se nalazi na alatnoj traci tablice s popisom (lijevo dolje u prikazu tablice). U dijalogu koji se otvara klikom na taj gumb, potrebno je unijeti naziv grupe, a unos minimalnog i maksimalnog broja usluga u grupi je proizvoljan.(vidi video 2.1: Kreiranje grupe usluga)