Info

Odabirom gumba Info otvara se dijalog koji se sastoji od četiri kartice:  

  • Kreative 
  • Dodavanje kreativa 
  • Filteri
  • Dodavanje filtera

Kreative

Kreative su slike, animacije i skripte, ono što predstavlja baner na svojoj pojavnoj razini, odnosno kakvim ga vidimo na stranicama. Kada se kreative dobiju od dizajnera, podižu se u sustav na kartici Dodavanje kreative (vidi dalje u tekstu).
Na ovoj kartici je prikaz svih kreativa koje su pridodane odabranoj baner kampanji. Prikaz na kartici je u obliku tablice s podacima u kojoj se nalaze informacije o nazivu, prioritetu i poziciji banera na stranicama, potom o tipu reklame (slika, animacija, skrpta) i tipu prozora u kojem se detalji kampanje prikazuju kada se klikne na baner (isti prozor, novi prozor). Opcija odabira tipa prozora u kojem će se link otvarati postoji samo ako je baner napravljen kao slika. Animacije i skripte u sebi već sadrže tu informaciju.

Napomena

Opcija odabira tipa prozora u kojem će se link otvarati postoji samo ako je baner napravljen kao slika. Animacije i skripte u sebi već sadrže tu informaciju.