Kampanje popusta

Unutar Corvus CMS-a, a za e – trgovinu, postoji opcija kreiranja kampanja s popustima i olakšicama. Te kampanje i popusti se kreiraju i uređuju na kartici Kampanje popusta, na kojoj su svi popusti koji su uneseni u sustav prikazani u tablici s podacima.  
Da bi se mogle iskoristiti pogodnosti koje svaka kampanja za sebe pruža, potrebno je ispuniti i niz uvjeta koje kampanje postavljaju - svaka za sebe. Korisnici ostvaruju pogodnosti pomoću koda koji se definira za svaku kampanju.
Za svaku kampanju se definira i vremensko razdoblje u kojem će ona biti aktivna, potom uvjet minimalnog iznosa narudžbe kojeg je potrebno postići kako bi se sudjelovalo u kampanji, zatim se definira popust koji se ostvaruje, podružnica i domena na koju se kampanja odnosi, te uvjeti vezani uz kodove kampanje.  
Tablica s podacima unutar koje su prikazane sve postojeće kampanje sadrži alate za uređivanje kampanje i za manipulaciju kodovima.