Kartica Pregled Newslettera

Na kartici pregled Newslettera nalazi se tablica s podacima o svim newsletterima koji se nalaze u sustavu. Tablica je podijeljena na sljedeće stupce:
  • ID – jedinstveni identifikacijski broj pod kojim je newsletter uveden u sustav prilikom kreiranja. 
  • Naslov – naslov ili naziv newslettera 
  • Kreiran – datum kada je newsletter kreiran 
  • Automatsko slanje – stupac u kojem je pokazano da li je newsletter određen za automatsko slanje korisnicima ili nije
  • Vrijeme automatskog slanja – pokazuje datum i vrijeme od kada se newsletter automatski šalje korisnicima
  • Vrijeme početka – pokazuje vrijeme kada je zadnji postupak slanja započeo 
  • Vrijeme završetka – pokazuje vrijeme kada je zadnji postupak slanja završio
  • Slanje newslettera – u ovom stupcu se newsletter, odabirom gumba u obliku koverte za pisma, može manualno poslati korisnicima. Nakon postupka slanja, bilo da je riječ o automatskom slanju ili manualnom, gumb mijenja oblik i tako sustav signalizira da je postupak slanja newslettera izvršen.
  • Dodavanje korisnika – odabirom ovog gumba otvara se lista s postojećim korisnicima newslettera, a preko odabirnika korisnika je omogućeno njihovo dodavanje ili brisanje iz liste
  • Brisanje newslettera – odabirom ovog gumba otvara se dijalog u kojem je potrebno potvrditi brisanje stavke