Kartica Statistika

Na kartici nalazimo tabelu s podacima koja je sastavljena od sljedećih stupaca:
  • ID – jedinstveni broj pod kojim je baner kampanja zabilježena u sustavu
  • Naziv – ime baner kampanje 
  • Broj prikaza – koliko se puta baner prikazao na stranicama 
  • Broj klikanja – koliko puta su korisnici stranica odabrali baner da vide detalje ponude koja se u kampanji nudi
  • Info – pregledno prikazane informacije o baner kampanji koje se mogu jedostavno kopirati ako je potrebno  
Kartica statistika je vrlo koristan alat za pravljenje analiza i praćenje uspješnosti baner kampanja.