Korisnici Modul

Modul Korisnici sadrži opcije za rukovanje korisnicima sustava i njihovo uređivanje. Svaki korisnik sustava je dodijeljen grupi korisnika koja sadrži određena prava pristupa opcijama sustava.
Modul je podijeljen na dvije kartice:
 
  • Korisnici
  • Grupe korisnika  

Popis svih korisnika sustava, kao i opcije za rukovanje korisnicima i njihovo uređivanje, nalazi se na kartici Korisnici. Popis korisnika je prikazan u obliku tablice s podacima. Unutar tablice je omogućeno dodavanje i brisanje korisnika, uređivanje podataka o korisniku, određivanje vremenskog razdoblja unutar kojeg će korisnik biti aktivan i dodjeljivanje korisnika jednoj ili više grupa korisnika. Kada je korisnik dodijeljen grupi ili grupama korisnika, dodijeljena su mu i prava koja pripadaju toj grupi ili grupama.

Napomena

Kada je korisnik član više grupa, on ima sva prava koja pripadaju tim grupama korisnika. Ako jedna grupa ima pravo čitanja članaka, a druga pravo na uređivanje multimedijskih sadržaja, član tih grupa ima pravo pristupa i člancima, i multimedijskom sadržaju.
Ipak, to ne znači da se pravo na uređivanje može prenijeti s multimedijskih sadržaja na članke
Sve grupe korisnika koje se nalaze u sustavu nalaze se na kartici Grupe korisnika. Njihov popis je prikazan u obliku tablice s podacima koja sadrži i opcije za rukovanje te uređivanje grupa.
Grupama korisnika se prava na pristup modulima dodjeljuje za svaki modul pojedinačno, odgovarajućim opcijama modula.