Kreiranje baner kampanje

Na alatnoj traci tabele s podacima koja se nalazi na kartici Pregled banera nalazi se gumb za kreiranje novih baner kampanja. Klikom na njega otvara se dijalog za kreiranje baner kampanja.
U dijalogu, osim imena banera koje se upisuje u za to predviđeno polje za unos teksta, potrebno je upisati i sljedeće:
Maksimalan broj prikaza
Kako samo ime polja za unos teksta govori, ovdje se upisuje dogovoreni ili predviđeni najveći broj prikazivanja baner kampanje na stranicama
Maksimalan broj klikanja
Jednako kao i kod broja prikaza, ovdje se upisuje najveći broj klikanja na baner, dnosno najveći broj odabira banera kao poveznice koja vodi na detalje o ponudi koja se kampanjom nudi
Prioritet
U ovoj rubrici su u padajućem izborniku na odabir dani brojevi od jedan do deset. Što se veći broj iz tog izbornika odabere, to baner ima veći prioritet u prikazivanju, odnosno veći prioritet u prisutnosti na svim mjestima koja su na stranici predviđena za prikazivanje baner kampanja.