Kreiranje članka

Slika 1.1: Kreiranje članka
Članak je osnovna forma za dodavanje sadržaja na stranice kroz Corvus CMS. Do obrasca za kreiranje novih članaka najbrže se dolazi klikom miša na gumb koji se nalazi na traci smještenoj u zaglavlju stranice (vidi sliku 1.1).

Na obrascu za kreiranje članaka potrebno je odabrati jedan od gotovih predložaka, napisati naslov, postaviti vrijeme objave i po potrebi vrijeme isteka, te odabrati grupu (mapu) u kojoj će članak biti smješten (vidi sliku). Kreiranje novog članka završava se klikom miša na strelicu koja se nalazi na dnu obrasca.

Po kreiranju novog članka automatski se otvara obrazac za uređivanje sadržaja članka.
Slika 1.2: Kreiranje članka
Na obrascu za kreiranje članaka potrebno je odabrati jedan od gotovih predložaka, napisati naslov, postaviti vrijeme objave i po potrebi vrijeme isteka, te odabrati grupu (mapu) u kojoj će članak biti smješten (vidi sliku 1.2).
Kreiranje novog članka završava se klikom na gumb koji se nalazi na dnu obrasca.