Liste s podacima

U listama s podacima elementi su prikazani svaki za sebe u svojem polju. Mreža u kojoj se podaci nalaze unutar liste omogućava vrlo lagan pregled i pristup elementima koji su prikazani na njoj. Stupci i redovi te mreže unutar liste s podacima nisu tematski povezani kao kod tablica s podacima.
Alati unutar liste također omogućavaju pretraživanje, uređivanje i brisanje elemenata, a kod određenih lista je omogućen i unos novih podataka u sustav.
Do alata se dolazi odabirom željene opcije na alatnoj traci liste ili postavljanjem kursora iznad elementa s kojim se želi raditi. Kada je kursor iznad elementa, automatski se pokazuju opcije za rukovanje.