Modul Baneri

Modul Baner podijeljen je na dvije kartice pomoću kojih se kreiraju nove banner kampanje, te vrši pregled, uređivanje i pretraživanje starih. Omogućeno je i pregledavanje podataka koji omogućavaju kontrolu uspješnosti svake pojedine kampanje, a ovdje su i alati za vrlo detaljnu selekciju banner kampanja u smislu njihovog prikaza, dostupnosti i kontrole broja objavljivanja. Kartice su:
  • Statistika
  • Pregled Bannera