Modul Grupe članaka

(vidi sliku 1.1).
Pregled i rukovanje grupama članaka u Corvus CMS-u omogućeno je kroz modul Grupe članaka. U modul se ulazi kroz izbornik CMS-a.  (vidi sliku 1.1).
Osim pregledavanja i rukovanja ovdje se također i kreiraju nove grupe članaka, a mogu im se dodavati slike i dodjeljivati domene na kojima će biti dostupne za korištenje.