Modul i kartica Newsletter

Modul Newsletter podijeljen je na tri kartice:  
  • Newsletter
  • Pregled Newslettera
  • Područja
Pomoću ovih kartica omogućeno je kreiranje newslettera, pregled, uređivanje, slanje, i uređivanje područja koja će obuhvaćati, kao i odabir korisnika.

Kartica Newsletter

Na kartici Newsletter nalazimo dijalog za kreiranje newslettera. U dijalog koji je naslovljen Postavke newslettera upisuje se:  
  • Naslov
  • Predložak
  • Automatsko slanje
Unutar polja Predložak newslettera nalazi se padajući izbornik s popisom predložaka. Oni su definirani dizajnom stranice ili prema željama korisnika. U taj predložak autor u drugom koraku kreiranja unosi članke i uređuje njihov položaj unutar newslettera.