Modul Izbornik

U ovom modulu  nalazimo predstavljanje sadržaja stranice ili portala kroz navigaciju. U toj navigaciji je kroz Corvus CMS na vrlo jednostavan način moguće određivati redoslijed kojim će se članci otvarati na stranicama, način na koji će grupe članaka biti raspoređene u prikazu, izgled linkova na pojedine stranice u izborniku koji će biti vidljiv na stranicama, kao i određivati vidljivost nekog dijela sadržaja.
U tu svrhu su u ovaj modul pridodani alati koji omogućavaju da se sve akcije prilikom uređivanja sadržaja stranice vrše na najpregledniji, najbrži, a opet siguran način.
Alati su podijeljeni na kartice koje se nalaze s desne strane prikaza modula, dok su promjene koje se njima vrše vidljive odmah u središnjem ekranu, kako će kasnije biti pokazano.