Modul Konfiguracija

Ovaj modul corvus CMS-a namijenjen je administratorima internetskih stranica, koji na njemu uz pomoć pridodanih alata mogu vršiti slijedeće aktivnosti:
  • Odabir načina prikaza URL-a stranica (osnovni, višejezični, s prikazanim naslovom grupe članaka ili naslovom članka)
  • Upravljanje naslovom stranice i upravljanje osnovnim meta podacima (opis stranice, ključne riječi)
  • Unos administracijskog e-maila i e-mail adrese koju će stranica koristiti za slanje obavijesti korisnicima
  • Pregled zabilješki svih korisničkih akcija u CMS-u i na stranicama
  • Pretraživanje zabilježenih korisničkih akcija koje se može vršiti prema korisničkom imenu, datumu, vrsti loga i IP adresi korisnika.
Sve navedeno administrator stranice vrši putem dviju kartica ovog modula, koje sadrže alate potrebne da se akcije izvrše:  
  • kartica Logovi
  • kartica Postavke