Modul Zajednica

Modul Zajednica svojim alatima omogućava kreiranje, uređivanje i brisanje foruma i anketa. Podijeljen je na cjeline koje su prikazane u obliku kartica koje sadrže opcije za rukovanje određenim dijelovima foruma, odnosno anketa. Te kartice se aktiviraju klikom miša na njihov naziv koji se nalazi u gornjem dijelu prikaza.

Forumi

Upravljanje cjelinom Forumi unutar modula Zajednica vrši se kroz kartice (Vidi Video 2.1: Modul zajednica):  

  • Grupe foruma
  • Forumi
  • Teme
  • Poruke  
Kartice foruma postavljene su u hijerarhijskoj strukturi, pa svaka promjena na određenoj kartici utječe na sve kartice koje se u toj hijerarhijskoj strukturi nalaze ispod nje.  
Promatrajući tu strukturu od dna prema vrhu, vrijedi sljedeće: 
  • svaka poruka pripada određenoj temi
  • svaka tema je član određenog foruma
  • svaki forum pripada jednoj grupi foruma
  • sva svojstva određene grupe foruma dodjeljuju se svim forumima u toj grupi