Odabirnici

Odabirnici su alati u administracijskom sučelju koji služe za odabir datoteka u sustavu. Primjerice, odabirnik članaka služi za dohvat željenog članka, odabirnik slika služi za dohvat željene slike itd.
Odabirnici Corvus CMS-a oblikovani su na način koji omogućava preglednost i jednostavnu pretragu. Svi odabirnici sastavljeni su od polja za unos teksta i ikone koja objašnjava o kojem je odabirniku riječ.

Odabir datoteka

Postoje dva načina za odabir datoteka. Kod prvog, bržeg načina, u polje za unos teksta se upisuju slovni znakovi kojima započinje ime datoteke do koje se želi doći. Ako ti znakovi odgovaraju početku naziva jedne ili više datoteka u sustavu, odabirnik će ponuditi njihove naslove u listi koja se automatski prikazuje ispod polja za unos teksta.
Kada slovni znakovi koji se upisuju u polje za unos teksta ne odgovaraju početku naziva niti jedne od datoteka u sustavu, upisani tekst će promijeniti boju - boja slova će biti crvena.