Odabirnik autora

Pomoću ovog odabirnika omogućeno je pretraživanje autora po imenu, odnosno prezimenu, kreiranje novih autora, brisanje postojećih, dodjeljivanje prava autorstva (povezivanje osobe, tj. autora članka, sa člankom kojeg je napisao).

Napomena

U polje za dodavanje autora unutar ovog odabirnika moguće je upisati samo ime i prezime autora. Detaljnije informacije se upisuju na kartici Autori koja se nalazi u izborniku Članci.

Dijalog odabirnika  

U lijevom dijelu dijaloga nalazi se polje s prikazom liste postojećih autora u sustavu. Dvostrukim klikom na ime u listi odabiremo autora. U listi postoji mogućnost i brisanja autora. Gumb Obriši se nalazi na desnoj strani liste u retku svakog autora.
(Vidi video 2.1: Dodavanje, pretraživanje i odabir autora)
U desnom dijelu dijaloga nalaze se polje za pretraživanje autora i opcija za dodavanje novih autora.