Odabirnik cjenika

Odabirnik cjenika omogućava pretraživanje, listanje i odabir cijena, a ima i mogućnost kreiranja novog cjenika. Cjenici se mogu pretraživati po nazivu upisom imena u polje za unos teksta i putem dijaloga koji se otvara odabirom ikone odabirnika.

Dijalog odabirnika

Na lijevoj strani dijaloga nalazi se lista s popisom cjenika. Listanje popisa omogućeno je strelicama koje se nalaze na dnu prikaza liste.
(Vidi Video 1.1: Pretraživanje i odabir cjenika)
Na desnoj strani dijaloga nalaze se polje za pretraživanje cjenika i opcija za kreiranje novog cjenika.
Video 1.1: Pretraživanje i odabir cjenika