Odabirnik dokumenata

Ovim odabirnikom se dokumenti mogu pretraživati, uređivati, brisati, podizati ih u sustav i dijeliti ih u grupe. Kao i kod drugih odabirnika, i u ovom se datoteke mogu pretraživati na dva načina: upisom imena, ili početnih slova imena u polje za unos teksta, te putem dijaloga odabirnika koji se otvara odabirom ikone odabirnika.

Dijalog odabirnika  

Odabirom ikone na desnoj strani odabirnika dolazimo do dijaloga. U lijevom dijelu dijaloga nalazi se shema u obliku stabla na kojoj su grupe dokumenata prikazane u hijerarhijskom rasporedu. Grupa se označava klikom na njezin naziv unutar stabla, prilikom čega se u srednjem dijelu dijaloga prikazuje lista dokumenata koji se nalaze u njoj. (Vidi video 1.1.: Podizanje i odabir dokumenta)
U desnom dijelu dijaloga nalaze se kartice s alatima koji omogućavaju rukovanje dokumentima: podizanje, brisanje, kreiranje, pretraživanje i uređivanje dokumenata i grupa dokumenata.