Odabirnik grupa

Grupe koje su kreirane u sustavu pretražuju se i do njih se dolazi odabirnikom grupa (grupe članaka, slika, korisnika itd.). Kada se upiše tekst u polje za unos, automatski se pojavljuje lista s grupama čiji nazivi započinju upisanim tekstom. Ispod imena svake grupe koja je prikazana u listi ispisana je i putanja pomoću koje se do nje dolazi u sustavu.

Napomena

Grupe su datoteke koje je moguće prevoditi, pa treba obratiti pažnju na to da će se i u odabirniku nazivi grupa ispisivati na aktivnom jeziku za unos podataka.