Odabirnik grupe korisnika

Pretraživanje, kreiranje i dodjeljivanje korisnika grupama, omogućeno je kroz odabirnik grupe korisnika i njegov dijalog. Kao i svi odabirnici, tako i ovaj ima mogućnost pretrage upisivanjem početnih slova naziva grupe koja se traži, te mogućnost korištenja opcija kroz dijalog koji se otvara klikom na ikonu odabirnika.

Dijalog odabirnika korisnika

Popis svih grupa korisnika nalazi se u listi prikazanoj na lijevoj strani dijaloga. Označavanje grupe se vrši klikom na njezin naziv u listi, odabir se vrši dvostrukim klikom, a potvrđuje odabirom gumba Prihvati u donjem desnom kutu dijaloga.
U desnom dijelu dijaloga nalaze se kartice za Pretraživanje grupa korisnika i Kreiranje nove grupe korisnika.(Vidi video 1.1: Odabir grupe korsinika)
Video 1.1: Odabir grupe korisnika