Odabirnik korisnika

U lijevom dijelu dijaloga odabirnika nalazi se lista s popisom korisnika sustava s njihovim e-mail adresama. Klikom na traženo ime iz liste taj korisnik se označava. Odabir se vrši klikom na gumb za potvrdu u donjem desnom kutu dijaloga nakon što je korisnik označen u listi ili dvostrukim klikom na ime korisnika u listi.
(Vidi video 1.1: Pretraživanje i odabir korisnika)

Napomena

Ako je popis prevelik da bi sva imena stala na jednu stranicu, strelice na dnu liste omogućavaju kretanje kroz stranice liste korisnika.
U desnom dijelu dijaloga odabirnika nalazi se kartica s opcijom pretraživanja korisnika po imenu ili e-mail adresi. Upisom najmanje tri početna slovna znaka iz imena ili e-mail adrese, automatski započinje pretraživanje. Rezultati su vidljivi u listi na lijevoj strani dijaloga.
Video 1.1: Pretraživanje i odabir korisnika