Odabirnik proizvoda

Kroz odabirnik proizvoda omogućeno je pretraživanje i odabir proizvoda. Pretraživanje proizvoda je moguće preko naziva ili kroz dijalog za detaljniju pretragu koji se otvara odabirom ikone odabirnika.

Dijalog odabirnika

U lijevom dijelu dijaloga nalazi se popis svih proizvoda koji se nalaze u odabranom cjeniku. Na desnoj strani dijaloga nalaze se opcije za pretraživanje.
Proizvode je moguće pretraživati prema nazivu i prema vanjskom kodu.
(Vidi video 1.1: Odabirnik proizvoda)

Napomena

Kriterije pretraživanja nije moguće kombinirati.

Odabir

Proizvod se označava klikom na njegovo ime u listi, a odabire klikom na gumb za potvrdu u donjem desnom kutu dijaloga. Kada se proizvod označi, informacije o njemu su vidljive u donjem dijelu prikaza dijaloga.
Proizvod je moguće odabrati i dvostrukim klikom na njegov naziv u listi.
Video 1.1: Odabirnik proizvoda