Odabirnik slika

Slike su jedan od elemenata koje je radi preglednosti i brzine bolje pretraživati u dijalogu za odabir. (Vidi video 1.1: Odabir slika)
Naravno, kao i kod drugih odabirnika i ovdje je moguće u polje za unos teksta napisati početna slova naziva tražene datoteke. Automatski će se pojaviti lista s imenima slika koja započinju slovima koja su upisana.
Osim više opcija pretraživanja slika koje se nalaze u sustavu, dijalog odabirnika omogućava podizanje novih slika u sustav. Kartice za pretraživanje i podizanje slika nalaze se na desnoj strani dijaloga, dok se na lijevoj nalazi prostor za prikaz datoteka.
Video 1.1: Odabir slika