Odabirnik tagova

Ovaj odabirnik služi za pretraživanje, kreiranje, uređivanje te brisanje tagova i grupe tagova. Kao i kod drugih odabirnika, upisom slovnih znakova u prostor za unos teksta automatski se prikazuje lista s tagovima čiji naziv započinje tim slovima. Odabirom ikone odabirnika otvara se dijalog s više opcija.
(Vidi video 1.1: Kreiranje tagova i grupe tagova)

Napomena

U dijalogu odabirnika je moguće baratati s dva elementa: tag i grupa tagova. Ipak, u odabirniku je moguće odabrati samo tag, dok se grupe tagova koriste isključivo kao pomoćni elementi u razvrstavanju tagova. Također, u dijalogu je jedna grupa tagova uvijek označena. Inicijalno je označena osnovna grupa, koja je u shemi prikazana s tri točke.
Video 1.1: Kreiranje tagova i grupe tagova