Odabirnik tema

Pretraživanje i odabir tema vrši se kroz odabirnik tema na forumima zajednice. Upisom najmanje tri početna slova imena teme, ispod polja za unos teksta se automatski prikazuje lista s popisom tema koje započinju upisanim slovima. Ako je potrebno detaljnije pretraživanje, odabirom ikone odabirnika otvara se dijalog u kojem je takvo pretraživanje omogućeno.
(Vidi video 1.1: Odabirnik tema)

Dijalog odabirnika

U lijevom dijelu dijaloga nalazi se lista s popisom tema. Strelicama na dnu liste omogućeno je kretanje kroz stranice popisa, ako u popisu ima previše imena da bi lista bila u cijelosti vidljiva u prostoru za prikaz.
Na desnoj strani dijaloga nalazi se kartica s opcijama pretraživanja tema po naslovu, prema pripadnosti određenom forumu i prema statusu teme. Status teme može biti Važno i Zaključan.
Video 1.1: Odabirnik tema