Podružnice

Kreiranje podružnice

Kreiranje nove podružnice se vrši u dijalogu koji se aktivira klikom na gumb za kreiranje nove podružnice. Gumb se nalazi na alatnoj traci tablice s podacima, u lijevom donjem kutu prikaza. (vidi Video 1.1: Kreiranje podružnice)
U dijalogu je potrebno upisati odgovarajuće podatke u polja Naziv podružnice i Podrazumijevani broj dana aktivnosti podružnice.
Ako se polje Podrazumijevani broj dana aktivnosti ostavi prazno, sustav će upisati vrijednost nula (0).
Upis odgovarajućih podataka potvrđuje se klikom na gumb za potvrdu unosa i time nova podružnica postaje vidljiva u tablici s podacima zajedno s ostalim podružnicama.
Video 1.1: Kreiranje podružnice