Poruke

Kartica Poruke sadrži popis svih poruka u modulu Zajednica, a prikazane su u listi s podacima. Svaka poruka u listi sadrži ime i sliku autora, tekst poruke, datum unosa i lokaciju na kojoj se poruka nalazi unutar sustava (grupa foruma > forum > tema), te opcije za rukovanje porukama.
Opcije za rukovanje porukama su redom: Odobri poruku, Ne odobri poruku, Info, Povijest poruke, Promijeni i Obriši.

Informacije o poruci  

U listi s porukama vidljive su informacije o autoru poruke i o lokaciji na kojoj se ona nalazi, a vidljiv je i sam tekst poruke. U svakom zapisu u listi nalaze se gumbi čijim se odabirom pokazuju dodatne informacije o poruci.  (Vidi video 1.1: Informacije o poruci i uređivanje)
Odabirom gumba Info, koji se nalazi na desnoj strani liste kod svake poruke, otvara se okvir s detaljnim informacijama o poruci.
U okviru su vidljivi sljedeći podaci: 

  • Ime grupe foruma
  • Naslov foruma
  • Naslov teme
  • Autor poruke
  • Datum kreiranja
  • Status
  • Datum promjene
  • Mijenjao od korisnika
Odabirom gumba Promijeni, koji se nalazi odmah pored gumba Povijest poruke, otvara se okvir u kojem je moguće promijeniti tekst poruke. U polju za unos teksta prikazan je postojeći tekst koji se može mijenjati. Ukoliko se vrši promjena u postojećem tekstu, potrebno ju je potvrditi klikom na gumb za potvrdu akcije. (Vidi video 1.1: Informacije o poruci i uređivanje)
Tekst se odmah ažurira i promjena je vidljiva u zapisu na listi s porukama.
Poruku je moguće obrisati odabirom gumba Obriši koji se nalazi odmah pored gumba Promijeni kod svake poruke u listi. Klikom na taj gumb otvara se dijalog unutar kojeg je potrebno potvrditi brisanje. Obrisana poruka više nije vidljiva, ali ona ipak ostaje u sustavu i moguće ju je povratiti, odnosno učiniti ponovo vidljivom.
Video 1.1: Informacije o poruci i uređivanje