Središnji ekran i kartice modula

Središnji ekran prikaza modula

Modul Izbornik podijeljen je u prikazu na dvije cjeline. Prva cjelina je središnji ekran unutar kojeg je cijeli sadržaj stranice ili portala prikazan u obliku sheme nalik na stablo i u kojoj je vidljiv i hijerarhijski poredak sadržaja na stranicama.
Tako ovdje vidimo glavne cjeline stranice u kojima se nalaze grupe članaka, potom grupe članaka unutar kojih se nalaze sami članci.
U ovom dijelu prikaza modula moguće je uključiti mogućnost razmještanja sadržaja drag & drop opcijom. Gumb za uključivanje te opcije nalazi se u desnom gornjem kutu srednjeg ekrana. Kada se ona uključi moguće je putem miša dohvatiti dio sadržaja u shemi i promijeniti mu poziciju unutar nje, čime se istovremeno mijenja i njegov položaj na stranici.