Tablice s podacima

Tablice s podacima omogućavaju strukturiran i vrlo pregledan prikaz podataka u Corvus CMS-u, a služe za unos  (Vidi video 1.1: Dodavanje novih zapisa u tablicu), pregled i rukovanje elementima. Organiziranost podataka u stupce i retke omogućava lakše praćenje informacija o skupovima stavaka u tablici (stupac), te pregled i rukovanje pojedinom stavkom (redak).
Osnovni elementi tablice su zapisi i polja. Zapis je skup informacija o pojedinom elementu (članak, slika, galerija) i predstavljen je retkom.
U poljima se nalaze pojedina svojstva zapisa, a informacije u njima se prate kroz stupce. Dakle, Svaka stavka je u sustavu prikazana u retku tablice, a opisuju je svojstva koja se nalaze u poljima unutar tog retka.

Napomena

Broj stupaca u tablici s podacima ovisi o namjeni kartice.
Video 1.1: Dodavanje novih zapisa u tablicu