Teme

Na kartici Teme nalazi se popis svih tema u sustavu. One su na kartici prikazane u tablici s podacima unutar koje se nalazi ID broj teme, njezin naslov, potom naslov foruma u kojoj se nalazi, kao i datum njezinog kreiranja.
Tu se još nalaze informacije o statusu teme (Važno, Zaključan), gumbi kojima se otvaraju dijalozi za uređivanje i brisanje tema, te okvir s dodatnim informacijama o temi (naslov teme i foruma, začetnik teme, autor i datum posljednje poruke, potom brojač poruka, posjeta i priloga).

Kreiranje nove teme  

Odabirom gumba Kreiranje nove teme koji se nalazi na alatnoj traci tablice s podacima o temama, otvara se dijalog za kreiranje, odnosno unos nove teme u forum koji se nalazi u sustavu. (Vidi video 1.1: Kreiranje teme)
U tom dijalogu je potrebno unijeti naslov teme i tekst prve poruke, potom odabrati forum kojem će tema pripadati, te na koncu po potrebi označiti opcije Važno i Zaključan.
Važne teme, one koje se uvijek nalaze na vrhu liste s temama unutar foruma kako bi bile vidljive, označavaju se uključivanjem opcije Važno.
Kreiranje nove teme se potvrđuje u dijalogu i ona postaje vidljiva odmah u tablici s podacima.
Video 1.1: Kreiranje teme