Uređivanje članaka

Nakon što se klikom na gumb kojim se dovršava unos sadržaja u obrazac završi s kreacijom novog članka, automatski se otvara i obrazac za uređivanje sadržaja članka. U tom obrascu članak je podijeljen na dvije cjeline:

  • Sadržaj 
  • Svojstva članka  
Slika 1.1: Uređivanje članka
Osim svojstava koja smo naveli u uputi za kreiranje novog članka, a koja se prilikom kreiranja unose u sadržaj, u ovom obrascu možemo dodati nova svojstva kreiranom članku. Na lijevoj strani obrasca za uređivanje članka (vidi sliku 1.1), nalazimo popis mogućnosti za dodavanje i uređivanje ostalih svojstava članka.

Napomena

Ovdje nije moguće promijeniti jedino osnovni predložak koji je određen prilikom kreiranja novog članka.