Usluge

Na kartici Usluge nalazi se tablica s podacima o uslugama koje nije moguće svrstati među proizvode. Usluge mogu biti vezane primjerice za vjenčanja ili rođendane, mogu to biti i posebne usluge za djecu ili odrasle. Sve usluge koje nije moguće svrstati među proizvode, definiraju se na kartici Usluge  

Pregled usluga 

Postojeće usluge prikazane su u tablici s podacima. Osim njezinog naziva, u toj se tablici nalaze i ostali atributi vezani uz uslugu: da li je aktivna, njezina cijena, iznos poreza na uslugu. Uz to u tablici s podacima o uslugama nalazimo i gumbe za uređivanje, odnosno brisanje usluge.

Uređivanje usluga

Klikom na gumb Uređivanje usluge otvara se dijalog za uređivanje usluga. U njemu je moguće promijeniti naziv usluge, potom odrediti minimalan i maksimalan broj proizvoda koji su uvjet za pružanje usluge, iznos cijene i poreza na uslugu, a moguće je promijeniti i grupu usluga te ID vanjskog korisnika. U dijalogu za uređivanje usluga moguće je svaku uslugu aktivirati i deaktivirati.