Video

Slika 1.1: Pregled video datoteka
Kartica Video sadrži popis svih video datoteka koje se nalaze u sustavu. Video datoteke su u listi prikazane slikama u umanjenom obliku (vidi sliku 1.1).

Kad se pokazivač miša (kursor) postavi na umanjen prikaz video datoteke u listi, pojavljuje se alatna traka koja sadrži alate za označavanje, brisanje i uređivanje videa.  

Na dnu liste se nalazi alatna traka koja omogućava dodavanje novih video datoteka, pretraživanje postojećih, dodavanja tagova (oznaka) video datoteci, listanje stranica i osvježavanje liste s podacima. Na vrhu liste nalazi se kućica ili kvadratić za označavanje svih video datoteka na stranici.

Podržani formati video datoteka

  • Flash Video (.flv)
  • MPEG-4 (.mp4)